Accountancy

Mereo Finance kan de hele financiële administratie uit handen nemen.
 Dit omvat het verwerken van o.a. de volgende documenten:

 • inkoopfacturen (leveranciers, crediteuren)
 • verkoopfacturen (klanten, debiteuren)
 • bankafschriften
 • pinbonnen en kassabonnen
 • creditcard overzichten
 • declaraties
 • kasstaten
 • fiscale aangiftes (btw, dividendbelasting).

Naast het voeren van de administratie kan Mereo Finance ook ondersteuning bieden bij andere financiële processen zoals facturering, automatische incasso, debiteurenbeheer en betaling.

Mereo Finance verzorgt de volledige eindejaarsverwerking. Hierbij staat het opstellen van het jaarverslag en het doen van de jaarlijkse aangiftes centraal. Bij de eindejaarsverwerking hoort o.a.:

 • het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening,
 • het verzorgen van de aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting,
 • het opstellen van de publicatiestukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel,
 • het opstellen van de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA),
 • Accountantsverklaring,